657 999 496 info@heijoshinaikido.com

video Trabajo Aikido Bruno Zanotti Shihan
Bruno Zanotti Islas Martinicas 2012
Bruno Zanotii Berck Francia 2010
Bruno Zanotti Valencia España 2007
Bruno Zanotti Valenciennes Francia 2007